Skip to content

Kroppskonturering efter massiv vikt förlust ”Body Contouring”

maj 6, 2012

Kroppskonturering efter Massiv vikt förlust till följd av Gastric By Pass

Plastikkirurger skriver forskningsrapport om Body Contouring Kirurgi efter massiv viktminskning
Efterfrågan på ”Body-contouring” kirurgi efter massiv viktminskning har tydligt ökat, driven av att fler och fler patienter väljer ”Gastric By pass” som en lösning på deras övervikt. En ny studie publicerad online i Aesthetic Surgery Journal visar att dessa operationer kan utföras säkert och effektivt på rätt patient.
Av 544 operationer som utförs på 260 konsekutiva patienter med massiv viktminskning, var den vanligaste komplikationen mindre sår separation. Det fanns inga sårinfektioner och endast en lungemboli. Dessutom fanns ingen åter inläggning på sjukhus och inga dödsfall fanns rapporterade i studien.
Alla patienter fick omfattande utbildning och instruktioner, erhöll modern narkos och gick hem samma dag som operationen. Av de 260 patienterna var 241 kvinnor och 19 män. Medelåldern var 42 år.
– Med klokt patienten val, standardiserad undervisning i anslutning till operationen och lämplig anestesi, kan erfarna plastikkirurger med avancerade kunskaper om massiv viktminskning utföra operationer med ”body contouring” på ett säkert och effektivt i ackrediterad plastikkirurgisk klinik, avslutar studie författare Sepehr Egrari, MD, plastikkirurg i privat praktik, Bellevue, Washington.  PSP 120402