Skip to content

Krav för Medlemsskap i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi

november 12, 2012

För att bli medlem skall man vara specialist i plastikkirurgi, vara medlem i SPKF www.svenskplastikkirurgiskforening.se samt därtill ha dokumenterad 5 års heltidsverksamhet inom rekonstruktiv och estetisk plastikkirurgi efter erhållen specialistkompetens, vitsordad erfarenhet och kunskap inom estetisk plastikkirurgi enligt formulär från Svensk Förening för Estetiskt Plastikkirurgi.
Ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast sextio dagar före årsmötet.
Ansökningshandlingar tillhandahålles av sekreterare.
Styrelsen skall föredraga ansökan vid beslutsmässigt årsmöte. Inval beviljas med minst 2/3 majoritet.