Skip to content

Kommentar om ”Medical Tourism”

april 16, 2011

n önskan om bättre kontroll av Medicinska behandlingar utomlands ”Medical Procedures abroad”

Med anledning av det fall som tagits upp i Uppdrag granskning angående en ung svensk kvinna som efter en bröstoperation i Polen ådragit sig obotliga hjärnskador efter bristande övervakning och överdosering av smärtstillande läkemedel vill jag göra följande kommentar:

Medicinsk Turism eller som det egentligen borde heta: Medicinska behandlingar utomlands är ett internationellt fenomen. Som plastikkirurger bör vi göra allt som står i vår makt för att garantera våra patienters säkerhet i ett globalt sammanhang. Som ett led i detta diskuterades patientsäkerhet under ett heldagssymposium vid International Society of Aesthetic Plastic Surgery  (ISAPS)  20:e internationella kongress 2010 i San Francisco.   Man introducerade ISAPS Patient Safety Diamond, en romb där de fyra sidorna består av patienten, proceduren, kliniken och kirurgen och samspelet mellan dessa. Som patient bör man ha klart för sig att det är oerhört mycket svårare att bedöma en läkares skicklighet och klinikens säkerhet utomlands där man behärskar språket sämre och inte har samma möjligheter att värdera vilken medicinsk standard som gäller i det landet. Sedan uteblir oftast uppföljningen efter ett ingrepp utomlands av geografiska skäl. I fallet med patienten som behandlades i Polen där förmedlingen av operationer och behandlingar sköttes av en lekman utan juridiskt ansvar så vill jag bestämt ta avstånd från denna typ av förmedling. Jag har diskuterat med flera utländska kolleger och expertkirurger angående patientsäkerhet. Vår ståndpunkt är att man bör verka för ett lagförslag där icke sjukvårdsutbildad personal förbjuds att förmedla medicinska tjänster och operationer samt att det bör finnas en medicinskt ansvarig läkare i sådana organisationer.

Igor Niechajev

Brev från Dr Igor Niechajev medlem Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi till Styrelsen SFEP, sammandrag av V Ordf Dr Disa Lidman.