Skip to content

Kanske viktigaste man lär sig, är att säga nej till att operera och man skolas i omdömet

maj 20, 2021

Pressmeddelande – 19 Maj 2021 17:18

Kanske viktigast man lär sig när man skall säga nej till att operera och man skolas i omdömet

Facebook
LinkedIn
Twitter
Ladda ned som PDF

Med anledning av SVT inlägget i helgen
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/succeklinik-granskas-av-ivo-sagas-av-missnojda-patienter

Kommentaren att det inte är viktigt med att vara Specialist i Plastikkirurgi.

Svensk Förening för Estetisk plastikkirurgi (SFEP) kommer inte gå in i konflikter som finns mellan patienter o läkare.. Vår förening har inte befogenheter och skall inte vara dömande. Vi har inte alla fakta kring saken som SVT rapporterar kring.Det är IVO’s funktion att klargöra om ngt fel är begånget.

Emellertid är ett förtydligande på sin plats vad vi tycker är viktigt för patientsäkerheten och vad det nya Lagsystemet står för och vad patienten skall tänka på. Samt att bemöta uttalandet att ”det är inte viktigt med att vara Specialist i Plastikkirurgi”. Den aktuella doktor är inte medlem hos oss och inte specialist i Plastikkirurgi.

Medlemmar i SFEP ser man https://www.sfep.se/medlemsregister/
Vem som har vilken specialist examen kan man kolla hos Socialstyrelsen. Kosmetisk/Estetisk kirurg finns inte.

Socialstyrelsen
Kontakta oss 075-247 30 00
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Det nya lagsystemet har som mål att höja patientsäkerheten.
– Man skall redovisa sin specialitet
– Ha godkända lokaler och vara registrerad hos IVO
– Använda godkända material
– Det skall finnas en försäkringslösning

IVO skall vara övervakande organ känns bra tycker vi, då det där finns kompetens som gör bedömningar av både ingreppets natur enl vetenskap och beprövad erfarenhet samt omdömesgillhet.

Vilka specialiteter som får göra vad är inte 100 % definierat vad vi vet.

Plastikkirurgiska specialiteten tar det 5 år att uppnå och innefattar rekonstruktion efter Olyckor, Missbildningar, Brännskador och Tumörer

Man skolas i ett flertal tekniker varav de flesta också används inom Estetiska kirurgin.
Exempelvis fett transplantation som används till brännskador, utfyllnad vid missbildningar, ärr efter olyckor och många fler områden. Andra exempel är bröstförminskningar och bröstförstoringar/rekonstruktioner efter cancerkirurgi.
Ytterligare exempel är Bukplastiker efter graviditeter eller viktminskningsoperationer.
Det finns fler exempel…..

Forskning är ett måste under specilaistutbildningen, vilket ger möjl till utveckling. Vidare har man alltid en Mentor som coachar till att undvika komplikationer/höjja patientsäkerheten samt att professionellt hantera komplikationer, om det mot formodan, skulle uppträda Kanske viktigast man lär sig när man skall säga nej till att operera och man skolas i omdömet.

De som är medlemmar i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi har ytterligare 5 års erfarenhet efter Specialistexamen i plastikkirurgi och vitsordad kompetens. Att förringa Plastikkirurgisk specialitet är att underkänna hela utbildningssystemet och Socialstyrelsens regelverk för kompetens.
Fredrik Gewalli Docent, Plastikkirurg,
Ordf Svensk Förening Estetisk Plastikkirurgi

fredrik.gewalli@artisticplasticsurgery.se
apskliniken.se

Ämnen


Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi har sedan år 1983 organiserat specialister i plastikkirurgi. Ett av våra huvudmål är att höja Patientsäkerheten med årsmöten, paneler, diskussionsforum, guidelines, utbildningar och kontakt med press och myndigheter. Våra medlemmar har minst fem års tjänstgöring, utbildning inom området samt egen erfarenhet och kunskap om de olika estetiska ingreppen. Samtliga medlemmar skall vidareutbilda sig årligen, dels genom utbildningsdagar i föreningens regi, dels genom att delta i internationella kurser och kongresser.

Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi / SFEP.se

Presskontakt