Skip to content

IVO förbjuder operationer: ”Fara för patienternas liv”

maj 19, 2016

 

Skräckklinik förbjuds göra operationer

IVO förbjuder operationer: ”Fara för patienternas liv”

Nu förbjuds skräckkliniken att bedriva kirurgi.

En patient drabbades av livshotande blödningschock och fick intensivvårdas på sjukhus efter en bukplastik.

”Det är en påtaglig fara för patienternas liv, hälsa och säkerhet”, skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, i sitt beslut.

Den kritiserade läkaren började som inhyrd kirurg på kliniken för estetisk kirurgi, men tog sedan över som vd och verksamhetschef. Han driver kliniken vid sidan om sitt ordinarie arbete som allmänkirurg.

Han har fått sin utbildning i ett utomeuropeiskt land, är legitimerad allmänkirurg, men saknar kompetens i plastikkirurgi.

Likväl har han ägnat sig åt riskfyllda kirurgiska ingrepp som bukplastik, fettsugning, ansiktslyft, bröstförstoring, bröstlyft och intimkirurgi, skriver IVO i sitt beslut i maj.

Fick blödningschock

I början av året skulle en patient genomgå en kombinerad fettsugning och bukplastik.

Inför det omfattande ingreppet fick patienten inte träffa narkosläkare och inga blodprover togs, varför blodvärden och allmäntillstånd var okända.

Operationerna tog sex timmar. Under tiden förlorade patienten stora mängder blod som inte ersattes.

Patienten drabbades därför av blödningschock, ett livshotande tillstånd, och var svårt medtagen, blek och kall efter operationen. Det var anhöriga som larmade ambulans – inte läkaren. LÄS OCKSÅ Så kollar du upp kirurgen

Patienten fördes till sjukhus och fick där intensivvård och tolv påsar blod.

Ett stort hudparti drabbades av vävnadsdöd, nekros, och patienten fick genomgå sårrevision och hudtransplantationer.

Allmänkirurgen får nu svidande kritik för att ha riskerat patientens liv och hälsa. IVO betonar att läkaren ägnat sig åt ”oacceptabelt risktagande och åsidosättande av patientsäkerheten” .

Kirurgen får hård kritik

Vid en oanmäld inspektion på kliniken förra sommaren fann IVO omfattande brister vad gäller hygienen, journalföringen, läkemedelshanteringen och det systematiska kvalitets- och säkerhetsarbetet.

Aftonbladet avslöjade redan förra våren de undermåliga förhållanden som rådde vid kliniken och de risker som patienter utsattes för.

  Vi berättade om den bristfälliga hygienen.

  Vi berättade om den dåvarande klinikchefen som opererade bröst, trots att han saknade all form av sjukvårdutbildning.

  Vi berättade om den nu kritiserade kirurgen som, trots att han saknar specialistkompetens i plastikkirurgi, opererade bukar och bröst.

Vi tog del av allmänkirurgens knapphändiga journaler.

Vi berättade om patienter som råkat illa ut på kliniken.

Saknar kompetens

Ytterligare fem klagomål har inkommit från patienter till IVO.

En kvinna fick en brännskada av en diatermiplatta under en operation, tre patienter fick otillräcklig lokalbedövning.

I flera fall var journalföringen så knapphändig att IVO inte ens kunde klargöra eller bedöma vårdförloppet, varför läkaren undslipper kritik för detta.

IVO bedömer att kirurgen saknar erforderlig kompetens inom det plastikkirurgiska området och för flertalet av de ingrepp han utfört.

Aftonbladet har sökt kirurgen, som avböjt att kommentera. LÄS OCKSÅ Sara, 47: ”Vi var försökskaniner”

 

Läs hela artikeln

http://www.aftonbladet.se/tagg/2d773812-4019-4f89-8c70-14a04de4779a/