I maj 2018 börjar dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) att gälla. GDPR uppställer krav på hur personuppgifter behandlas och innebär ett stärkt skydd för dig vars uppgifter samlas in. Svensk Förening Estetisk Plastikkirurgi (SFEP) är måna om att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert, korrekt och lagenligt sätt. Genom detta informationsblad avser SFEP att upplysa dig om behandlingen av personuppgifter. I fall att du på något vis avser att lämna personuppgifter till SFEP uppmanar vi dig därför att först läsa igenom Informationsbladet.
Informationsbladet har upprättats för att medlemmar och kursdeltagare ska var väl medvetna om hur SFEP behandlar inhämtade personuppgifter.
SFEP behandlar enbart personuppgifter som är nödvändiga för att kunna bedriva verksamheten. SFEP behandlar personuppgifter för att kunna fakturera medlemsavgifter, anordna kurser och möten, fakturera tjänsterna, informera om kommande kurser/möten, för att skicka relevant marknadsföring, statistik och diverse samarbeten. Personuppgifterna som behandlas är följande:

  • Namn
  • Hemadress / Klinikadress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Genomförda kurser
  • Fakturor

Personuppgifterna inhämtas genom ett samtycke från dig. Detta innebär att du undertecknar
samtyckesavtalet som finns bifogat. Samtycket kan när som helst återkallas genom att kontakt tas med SFEP. Även om samtycket återkallas har SFEP rätt att behandla sådana uppgifter som är nödvändiga för att slutföra ett pågående avtal mellan dig och SFEP.
Uppgifterna sparas under tiden som en avtalsrelation föreligger mellan SFEP och medlemmen/kursdeltagaren. Personuppgifterna gallras dock så snart den blivit inaktuell. Om
medlemskapet i SFEP upphör gallras personuppgifterna i samband med det. För kursdeltagare som inte är medlemmar gallras uppgifterna efter 1 år i syfte att hantera eventuell fakturering.
För att förhindra att några personuppgiftsincidenter ska inträffa, eller på annat sätt minska risken att personuppgifter förloras, har SFEP vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder.
SFEP har en moderförening vid namn Svensk Plastikkirurgisk Förening, SPKF och ett antal sponsorer. I vissa fall kan det bli nödvändigt att dela personuppgifter i form av namn, klinikadress och epostadress. SFEP lämnar endast ut personuppgifter till dig, SPKF, andra medlemmar, kursdeltagare och våra sponsorer.
Medlem och kursdeltagare som har fått sina personuppgifter behandlade har alltid rätt att kostnadsfritt, efter en skriftlig ansökan till oss, få besked om vilka av dina personuppgifter som SFEP behandlar, och vad vi har för ändamål med behandlingen. Du kan också begära att SFEP raderar eller rättar personuppgifter om dig som vi behandlar. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har även rätt att få del av dina uppgifter i ett maskininläsbart format (eller om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar). Är du missnöjd med behandlingen kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndighet. I Sverige är det datainspektionen (www.datainspektionen.se).
Personuppgiftsansvarig är Svensk Förening Estetisk Plastikkirurgi, 802458-9759, c/o Marie Forséni Flodin, Strandskatevägen 16, 134 62 Ingarö. Det innebär ansvar för den behandling som sker avseende personuppgifter. Har du några frågor eller synpunkter gällande integritetspolicyn eller om personuppgiftsbehandlingen i övrigt kan du kontakta oss på helene@hfconsulting.se.
Ladda ned: Informationsblad GDPR