Skip to content

Vanligaste ingrepp

Fråga

Hej, jag försöka forska lite kring statistik för bröst ingrepp i Sverige. Jag undra vad den vanligaste bröst ingrepp är i Sverige idag, samt enligt de 25 000 estetiskt inriktade plastikoperationer årliga i Sverige, hur mycket procent (ungefär) är bröst ingrepp?

Svar

Hej, det finns många olika ingrepp som kan göras på bröst, ex förminskning av tunga bröst, lyft av hängande bröst, operation av olikstora bröst, korrektion av indragna bröstvårtor, förminskning av bröstvårtsgårdar, borttagande av förstorade manliga bröstkörtlar, bröstförstoringar med implantat, bröstförstoringar med fettvävnad. En del av dessa sker inom offentliga vården, en del görs på patientens bekostnad privat, ibland därför att det inte görs offentligt eller för att patienten vill välja tidpunkt, klinik etc. Det finns inget register över hur många eller vilken typ av operationer som görs av estetiska orsaker idag. Ibland är också gränsdragningen till var som är rent estetiskt svår. Tunga bröst som ger nackvärk? Små eller olikstora bröst som ger psykiskt lidande? Indragna bröstvårtor med renhållningsproblem? Ung kille med ungflicksbröst? Vi talar idag om estetiska skönhetskorrigerande ingrepp, men allt detta är inte heller operationer, ibland är det fillers, Botox etc. Så hur många rena operationer som görs årligen idag är jag osäker på. Det närmaste i statistik väg idag är ett i Sverige nystartat Bröstimplantatsregister för att få en överblick över vad som görs och på så sätt kunna lära oss mer. Så tyvärr, jag kan inte besvara Din fråga med korrekta siffror. Min personliga upplevelse är att det vanligaste bröstingreppen privat idag är implantat inlägg. Men hur många det egentligen är vet jag ej. Hälsningar Susan Sandahl