Skip to content

Utvidgad operation som en säkerhetsåtgärd – kan jag avstå?

Fråga

Jag har tagit bort ett in situ melanom på halsen. Det är borttaget i sin helhet men med liten marginal. Nu har jag blivit kallad till ny operation då dessa ytliga melanom ska tas bort med 0,5 centimeters marginal som en säkerhetsåtgärd. Vad är risken (och hur stor är den) om man inte gör detta? Eller om man skjuter på det till i höst? Jag är varit sjuk en månad med luftrörskatarr och en virus som inte ger sig. Jag vill helst inte genomgå operationen när jag är så här nedsatt.

Svar

Det absolut bästa är att du gör även operation två så har du gjort vad du kan för att förhindra att det skall finnas någon rest av förändringen kvar. Patologen har ingen möjlighet att undersöka alla celler utefter hela kanten på vävnaden som togs bort därför bör man göra denna operation för att få en säkerhetsmarginal.