Jag har tagit bort ett in situ melanom på halsen. Det är borttaget i sin helhet men med liten marginal. Nu har jag blivit kallad till ny operation då dessa ytliga melanom ska tas bort med 0,5 centimeters marginal som en säkerhetsåtgärd. Vad är risken (och hur stor är den) om man inte gör detta? Eller om man skjuter på det till i höst? Jag är varit sjuk en månad med luftrörskatarr och en virus som inte ger sig. Jag vill helst inte genomgå operationen när jag är så här nedsatt.