Skip to content

Uttag av läckande implantat

Fråga

Hej!
Efter 12 år har hö implantat, insatt på Sanbatsberg, börjat läcka. Kostnad att ta ut det 16000 kr. Blev förmodligen aldrig upplyst om att det hade en livslängd på 12-15 år, vilket jag fått veta först nu. Vet bara att jag aldrig skulle satt in det, om jag vetat om risken med det.
Vä implantat sitter för högt upp och ger bröstet form av en limpa med en högre del högst
upp.. Hö implantat blev på samma grund genast borttaget och ersatt med ett nytt vid ny operation. Det ser därför bättre ut än det högra implantatet.
Tycker nu att jag egentligen, pga sveda och värk!, inte borde betala något alls för uttagen av de båda implantaten!
Dels har jag svävat i villfarelsen att detta aldrig skulle kunna hända mig, dels har jag dessutom i 12 års tid skämts för det vä bröstets implantat, som fått bröstet att se fult och onormalt ut. Orkade inte efter operation nr 2 på hö bröst även kräva detsamma för det vänstra, eftersom en operation alltid är förknippad med både risk, smärta och obehag.
Kan jag få ett råd och höra er mening, vore jag mycket tacksam!

Svar

Hej, Om man har implantat som ger funktionella besvär, smärtor eller som läcker, kan man få dom borttagna via landstinget. Man kan dock inte få nya implantat. Du kan prata med läkare på din vårdcentral om att skriva en remiss till en plastikkirurgisk klinik. Vänliga hälsningar, Elisabet