Skip to content

Uppföljning tidigare fråga – kontroller kirurg

Fråga

Hej Birgit, när ni har en öppen frågefunktion här på webben avseende rådgivning att det hade varit bra om ni faktiskt besvarade den aktuella frågan istället för att marknadsföra era egna medlemmar. Förtroendet för er som en gedigen förening som ger oberoende rådgivning raseras genast.
Menar du att endast medlemmar i SFEP är specialister i plastikkirurgi?

Svar

Hej igen, tack för dina synpunkter. Det finns 3 vägar att gå för dig. Du kan kontakta Socialstyrelsen och fråga om din doktor är specialist i plastikkirurgi, du kan även kontakta svensk förening för plastikkirurgi och efterhöra om din doktor är specialist i plastikkirurgi. Vår förening SFEP informerar om våra egna medlemmar som måste vara specialister i plastikkirurgi för att erhålla medlemskap. Jag hoppas verkligen att din fråga nu besvaras. Birgit Stark