Hej Birgit, när ni har en öppen frågefunktion här på webben avseende rådgivning att det hade varit bra om ni faktiskt besvarade den aktuella frågan istället för att marknadsföra era egna medlemmar. Förtroendet för er som en gedigen förening som ger oberoende rådgivning raseras genast.
Menar du att endast medlemmar i SFEP är specialister i plastikkirurgi?