Skip to content

Tuberösa bröst

Fråga

Hej,
Jag undrar om det finns en specialistklinik/kirurg inriktad mot just tuberösa bröst i Sverige? Därtill undrar jag vad man generellt brukar vidta för åtgärder vid en rekonstruktion av denna typen av deformitet? Praktiseras exempelvis sk ”release of the constricting band”/ snitt eller skåra i undervalvet?

Svar

Hej, detta brukar falla inom landstingsfinanserad vård och görs på universitetssjukhusens plastikkirurgiska kliniker. Ta foton på Dina bröst, skriv ut bilderna i pappersform, beställ tid till Din Husläkare, ta med bilderna och be Husläkaren skriva en remiss till den Plastikkirurgiska enhet Du hör till, bifoga fotografierna. Du kommer troligen att bli kallad för ett bedömningsbesök för vidare diskussion. Hälsningar Susan Sandahl, Plastikkirurg