Skip to content

”Trötta” ögon och påsar

Fråga

Hej
Om jag (man 57) vill ta bort påsar under ögonen och inte se så ”trött” ut (ögonlocket har sjunkit ned).
Hur lång tid tar ett ingrepp?
Behöver man vara hemma och läka?
Ser man ut som sju svåra år efter och om så, hur länge?
Med vänliga hälsningar,
Christer

Svar

Hej! Ett ingrepp på undre ögonlocken kan variera i omfattning och därför kräva olika lång tid. Det beror på att det är flera vävnader som kan behöva åtgärdas. Hud, muskel och underliggande fett förutom yttre ögonvrån är de områden som man i första hand inriktar sig på. Före ingreppet ska därför dessa värderas. I allmänhet kan man säga att det tar från en till två timmar. Operationen innefattar ju också tvätt och inklädning och i vissa fall narkos. Man får räkna med viss svullnad och missfärgning. Ett blåmärke brukar försvinna på ca 2 veckor och det är väl därför en lämplig tidsperiod att s a s hålla sig undan. Oftast brukar dock det inte se så dramatiskt ut. Bra är ändå att räkna med det värsta. Det är klokt att undvika alla typer av preparat som gör att blodet koagulerar sämre som Magnecyl, Ipren, omega-3