Skip to content

trattbröst

Fråga

jag är 45 år med trattbröst som inte påverkat andningen. kan man göra nuss operation hos privata kliniker eller vilken allternativ finns som kan ge ett bra resultat. tack
Med vänlig hälsning Ferman

Svar

Hej Ferman, Trattbröst sk Pectus excavatum förekommer hos under en promille av befolkningen, något vanligare hos pojkar. Det finns olika grader av trattbröst men det kännetecknas av av att bröstbenet bildar en inbuktning "en tratt". Oftast syns det mest om man är smal. Om bröstbenet är väldigt inåtbuktade kan det påverka underliggande organ som lungor och hjärta, men det är ovanligt. Då måste en större operation göras. Det vanliga är att det endast ger en utseendepåverkan. Om denna är så pass tydlig att man störs av den,, kan man operera in en silokonprotes. Man gör då en avgjutning och special tillverkar en protes som sedan sätts in med ett hudsnitt nedtill framtill på bröstkorgen. Denna åkomma behandlas inom den skattefinansierade rekonstruktions plastikkirurgin. Gå till Din vårdcentral och be om en remiss till den plastikkirurgiska enhet Du hör till. Lycka till! Hälsningar Susan Sandahl