Hej,
Visserligen finns det stort tolkningsutrymme i denna fina fras ni använder och vidare handlar det i slutändan om en subjektiv bedömning. Ni nämner dock att:

”Medlem skall alltid värna om patientens bästa och eftersträva bästa möjliga resultat efter de förutsättningar som föreligger.”

Detta till trots har jag nyligen bevittnat chockerande resultat som inte bara slog mig med häpnad utan även tösen på vilka dessa ”bröst” nu sitter. Bröstens storlek är helt uppenbart minst tre ggr förstora för hennes egen kropp.

Jag undrar därav vilket syfte ovannämnda fras har? Mer som en riktlinje? Under vems bedömning? Beaktar ni att en en tös i yngre tjugoårsåldern kanske inte är helt införstådd med vad 1500 cc gör med en 160 cm kropp på lite över 50 kg?

Kan jag själv, utom någon som helst relation till tösen, lägga in någon typ av anmälan eller annan mildare procedur för att skärskåda kirurgen i fråga?