Skip to content

Storlek vs etik?

Fråga

Hej,
Visserligen finns det stort tolkningsutrymme i denna fina fras ni använder och vidare handlar det i slutändan om en subjektiv bedömning. Ni nämner dock att:

”Medlem skall alltid värna om patientens bästa och eftersträva bästa möjliga resultat efter de förutsättningar som föreligger.”

Detta till trots har jag nyligen bevittnat chockerande resultat som inte bara slog mig med häpnad utan även tösen på vilka dessa ”bröst” nu sitter. Bröstens storlek är helt uppenbart minst tre ggr förstora för hennes egen kropp.

Jag undrar därav vilket syfte ovannämnda fras har? Mer som en riktlinje? Under vems bedömning? Beaktar ni att en en tös i yngre tjugoårsåldern kanske inte är helt införstådd med vad 1500 cc gör med en 160 cm kropp på lite över 50 kg?

Kan jag själv, utom någon som helst relation till tösen, lägga in någon typ av anmälan eller annan mildare procedur för att skärskåda kirurgen i fråga?

Svar

Svensk förening för estetisk plastikkirurgi kan inte kommentera ett enskilt patientfall utan att känna till mer om omständigheterna. Vi är en intresseförening som har till syfte att vidareutveckla våra kunskaper och tillvarata medlemmarnas intressen i sammanhang som berör medlemmarna. I detta ingår såväl medicinsk vidareutbildning som frågor gällande patientsäkerhet och etiska ställningstaganden. Om en patient önskar en operation med mycket stora bröstimplantat är det läkarens uppgift att pröva detta ur en medicinsk och etisk synvinkel innan ingreppet görs. Det enklaste sättet att föra den här diskussionen är att ta upp den med den opererande kirurgen. Det kräver förstås att du först fått ett tillstånd från patienten som det gäller att föra diskussionen med kirurgen. Med mer uppgifter om operationen och läkaren kan även föreningen ta upp frågan, men vi har inte som uppgift att pröva enskilda patientärenden. Föreningens medlemmarna ska, precis som du skriver, värna om patientens bästa.