Hej,
Jag undrar om det finns färsk statistik ang imtimkirurgi i sverige. Ex vilka ingrepp är vanligast, vilka är det som väljer att göra den typen av ingrepp, varför, osv osv. Finns det några undersökningar gjorda på detta? Om inte, varför tror ni att det är så?