Skip to content

Söndervittrad protes

Fråga

Mina proteser hade jag haft i min kropp i 19 år när jag började känna smärtor framför allt i vänster bröst och även svullnad. Vid operation visade sig att proteserna var söndervittrade och de gick sönder direkt vid manipulation. I kapseln finns många hårda partier som vid läckage av silikon. Kan dessa hårda partier vara en hälsorisk för mig?

Svar

Hej! Eftersom du verkar opererat dig bör det vara så att kirurgen avlägsnade allt främmande material och vävnad som ingav misstanke om sjukdom. Detta behöver du diskutera med den kirurg som opererat dig i första hand. Vänliga hälsningar Dr Lindahl