Mina proteser hade jag haft i min kropp i 19 år när jag började känna smärtor framför allt i vänster bröst och även svullnad. Vid operation visade sig att proteserna var söndervittrade och de gick sönder direkt vid manipulation. I kapseln finns många hårda partier som vid läckage av silikon. Kan dessa hårda partier vara en hälsorisk för mig?