Skip to content

Sömnappne

Svar

Hej Sömn-apné kan ha många orsaker. Besvären kan påverka individen på många sätt och kan också orsaka kroppsliga symtom. En orsak kan vara övervikt, en annan kan vara trånga luftvägar. Föreslår att du blir bedömd av en Öron-Näsa-Hals läkare som också är utreder Sömn-apné problematiken. Lycka till Fredrik Gewalli