Skip to content

Risker

Fråga

Hej, Jag undrar om det finns någon övre gräns i ålder då man kanske inte bör göra en bukplastik med fettsugning? Tänker bl a på försämrad läkningsförmåga och ökad risk för blodproppar.

Svar

Hej. Bra fråga men svår att svara på. Beror på den enskilde patientens hälsa och hur mycket och vad som ska åtgärdas. Detta får avgöras av plastikkirurgen vid konsultationen.