Skip to content

Rättelse

Fråga

Detta gäller ingen fråga ville endast tillägga till min fråga som hade titeln ”operation som gick fel” då jag glömde skriva att denna erfarna kirurg ( som själv utfört dessa operationer i åratal ) som följde upp mitt bröst efter operationen inte var en utomstående kirurg utan närmast insatta erfarna kirurg tillsatt från samma sjukhusklinik där operationen skett med uppgift att följa upp mitt bröst efter denna operationen. Denne kirurg är väl insatt med exakt hela händelse förloppet från början till slut och vad som skett under operationen, och denne konstaterade att detta slutresultat är mycket ovanligt och att det ser ut på detta viset. Denne kirurg är äldre och har arbetat många år på denna klinik och har även arbetat som verksamhetschef på denna klinik så ville bara förtydliga så inget missförstånd skett då jag läste ditt svar angående hur denne uttryckte sig angående en mindre erfaren kollega gjort ingreppet.

Svar

Hej, tack för Ditt förtydligande. Lycka till med ytterliggare konsultation hos plastikkirurg. Hälsningar Susan Sandahl