Känner att jag fått väldigt olik information ifrån kirurger angående övre ögonlocksplastik och vill höra med er vad det är för skillnad på att ta bort eller inte ta bort en lite strimma av muskeln? En kirurg säger att man ALLTID gör detta medan den andra säger att det inte alltid görs utan väldigt sällan. Har även läst att detta ofta görs för att få en finare globlinje. Vill mest veta om det är så att man alltid ska ta bort en strimma av muskeln för att få en finare globlinje eller om det inte alls har med globlinjen att göra? En utav kirurgerna är medlem här.