Hur mycket kosta att syr ihop ett öronsnibb som ha delat sig