Hej!

När används öppen näsplastik och när används sluten näsplastik? Kan alla medlemmarna i SFEP använda sluten näsplastik tekniken?