Om ett instrument är sönder eller tappas i golvet på en operations sal under en knäplastik, skriver man en avvikelse eller man ber bara om ett nytt sterilt instrument som hämtas åt operatören?