Skip to content

Ojämna näsborrar

Svar

Hej Ojämn storlek på näsborrarna måste sättas i samband med en helhetsbedömning av näsan. Har du problem att andas genom näsan? Är näsan sned ? Har du slagit näsan? osv Det kan också vara en normal asymmetri där vi alla människor har liten skillnad mellan höger och vänster sida. Mäter vi ansiktet så finner man att det skiljer mellan höger och vänster ansiktshalva vad gäller öronens placering eller storlek - Käkens vinkel - Ögonbrynens höjd osv Om asymmetrin mellan näsans sidor är stor finns kirurgiska tekniker. Om skillnaden är liten skall man avstå från ingrepp då det inte är 100% säkert att man når perfekt symmetri. Hör med en Plastikkirurg med intresse för näskirurgi. Pris förslag är omöjligt att ge på de uppgifter du lämnar och ibland avråder vi från ingrepp.