Skip to content

Ögonlocksplastik

Fråga

Hej
Jag ämnar göra en övre och undre ögonlocksplastik men jag tycker att det är svårt att hitta en kirurg som är specialist på just denna typ av operation. Får jag möjligtvis be er om hjälp? Bor i Stockholm men kan även resa till t ex Uppsala.
Mvh
Annakarin

Svar

Hej Anna-Karin! Vi kan inte rekommendera enskilda kirurger i detta forum. Dock finns några kontrollfrågor du kan ställa till de kirurger du konsulterar. För övre ögonlocken är det vanligt att önskat resultat kräver att endoskopiskt pannlyft/browlift görs i kombination med ögonlocksplastik. För undre ögonlocken krävs ibland kantopexi för att det ska vara säkert att genomföra en nedre ögonlocksplastik och ge önskat resultat. Därför måste den kirurg som opererar dig ha stor erfarenhet av dessa ingrepp. Kirurger, liksom andra människor, tenderar att rekommendera den tjänst de har snarare än den tjänst som är bäst för kunden. Om din kirurg säger att hen regelbundet gör endoskopiska pannlyft och kantopexier skulle jag känna mig trygg inför en ögonlocksplastik. Om svaret är att hen inte gör det skulle jag gå till någon annan. Lycka till! Vänliga hälsningar Dr Lindahl