Skip to content

Nässkiljevägg

Fråga

Hej!
Först och främsta undrar jag om man kan stänga en perforering i nässkiljeväggen? Om någon gör det? Och om de skulle gå att göra om man kan förminska en bred näsa också. Ha hört att man kan få sadelnäsa?

Svar

Hej. En perforering av nässkiljeväggen är inget fall för kosmetisk operation. I första hand skall man bedömas vad gäller andningsvägarna spec då genom näsan på Öron Näsa Halsklinik. Hur har det uppkommit? Tid operation? Skada? Användning av Kokain i näsan? Det finns också sjukdomsorsaker till att perforation kan uppkomma. Om man inte har en fullgod utredning och ändå gör operation kan sadelnäsa uppkomma. Lycka till