Skip to content

Näsplastik

Svar

Hej Sam, Ursäkta sent svar , men har avvaktat svar från Socialstyrelsen på din fråga. Socialstyrelsen vägleder, men tar inte ställning i enskilda fall. I Sverige är det vårdgivaren, verksamhetschefen och den enskilde (i det här fallet käkkirurgen), som bedömer om tillräcklig kompetens finns för att patientsäkert kunna utföra näsplastiker. Det betyder att käkkirurgen bör ha gått utbildning i näsplastiker, opererat tillsammans med erfaren kollega, som därefter kan bedöma om denne käkkirurg får utföra näsplastiker. IVO bedömer i enskilda tillsynsärenden om käkkirugren eller dyl. har utfört sin arbetsuppgift enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Tack för ditt tålamod Jonas Lundberg Akademikliniken Göteborg