Fråga 1: Går återbesöken att göra tex i Sundsvall ?
Fråga 2 :Kan det bli några problem att bära glasögon efter operationen?
Brukar ni ha konsultation i tex Sundsvall?