Skip to content

Näsans mjuka delar

Fråga

Hej!

Har opererat näsan via landsting ett antal gånger. Sista näsoperationen ledde till att brosk växte på näsbenets vänstra sida och var extremt missprydande. Landstinget vägrade rätta till felen och hänvisade till privata kirurger. Opererade mig hos en privatpraktiserande som tyckte att senast utförda operationen var under all kritik. Resultatet efter sista operationen är mycket bättre än utgångsläget. Det kostade mig ca 40 000kr totalt. Jag önskar nu att förminska nästippen och lyfta upp den en aning, undrar om man opererar näsans mjukdelar enbart och vad det kan kosta på ett ungefär. Läkaren sade att det är väldigt svårt att operera mjukdelar. Vad råder ni mig till?

Tacksam för svar

Svar

Hej Om näsan blivit opererad ett antal gånger är det riksfyllt med ytterligare kirurgi och svårare att få det resultat man önskar. Du har ju nyligen opererats av en privat kunnig plastikkirurg och blivit nöjd, vad jag kan förstå. En ytterligare korrektion är ju lämpligast att diskuterar med din plastikkirurg, som ju både känner dig lite och därtill vet vilka förhållanden som råder i näsans vävnader. Allmänt kan sägas att det måste passera ett år innan man gör korrektioner. Det kan stundtals vara omöjligt att nå till 100% av vad du önskar. Fredrik Gewalli