Skip to content

Näsa

Svar

Hej Man skall vara minst 18 år för en näsplastik. Detta för att man skall vara färdigväxt och vara myndig. Näsplastik är ett viktigt ingrepp och man måste träffas för att gå igenom vilken teknik som passar just dig. Det är viktigt att man har en realistisk uppfattning av vad som kan göras. Fredrik Gewalli