Skip to content

Narkos och näsplastik

Svar

Hej Näskirurgi sker oftast under narkos. Själva insomningsprocessen är kort och sköts av Narkosläkare. Efter narkos är man oftast trött. Ibland kan man må lite illa, men man får läkemedel för att motverka detta. Man räknar med att man stannar några timmar efter operationen på uppvaket och bjuds på något att förtära innan hemgång. Ibland stannar man övernatt Fredrik Gewalli