Skip to content

Kriterier att uppfylla

Svar

Hej, jag vet tyvärr inte vad det är Du vill ha hjälp med så det är lite svårt att svara vilka kriterier som gäller. Vi har nationella riktlinjer för bröst och bukplastik, samt tydliga direktiv för vilka andra operationer som kan godkännas. Generellt gäller att utseendeförbättrande operationen - tyvärr oavsett hur gärna man själv vill ändra på något eller störs av det - inte bekostas av den skattefinansierade sjukvården, dvs landstinget. Om man har ett rent fysiskt, kroppsligt lidande kan en konsultation vara av värde för att bedöma förutsättningarna för en operation. Dock ska man veta att skönhetsförbättrande ingrepp alltid måste bekostas själv. Hoppas Du får bra information vid Din konsultation. Hälsningar Susan Sandahl