Skip to content

kostnad

Svar

En övre ögonlocksplastik kan kosta 15 - 20 000, en nedre är vanligen något dyrare, t.ex. 17 - 24 000. Priserna varierar så du rekommenderas titta på olika klinikers hemsidor. En del har differentierat pris beroende om det är bara hud eller även fett som skall tas bort. Vanligen har man också pateketpris på övre och undre ögonlocksplastik om man gör dessa samtidigt.