Skip to content

kostnad för bröstförstoring?

Svar

Kostnaden för en bröstförstoring varierar mellan olika kliniker. Priset kan också variera beroende på typ av implantat, om operationen görs i dagkirurgi eller om patienten sover över, och förstås ökar priset om det krävs någon ytterligare åtgärd än själva bröstförstoringen. Det är mindre vanligt att priset varierar beroende på placeringen av implantaten över elller under bröstmuskeln eller beroende på storlek. Ofta kan man läsa priset för en bröstförstoring på klinikerna hemsidor. Om det inte framgår kan man naturligtvis ringa och förhöra sig. Det är viktigt att göra en helhetsbedömning när man funderar kring en operation. Kontrollera vad som ingår i operationen och att den läkare som skall göra operationen har adekvat utbildning och erfarenhet för att genomföra den planerade operationen.