Skip to content

Kompetenser

Svar

Ja, tyvärr, i Sverige är det klinikchefen/verksamhetschefen som avgör om vederbörandee kirurg besitter nödvändig kompetens, vilket kan vara kirurgen själv. Sedan har det betydelse om ett ingrepp anses utgöra sjukvård eller ej. Handlar det om sjukvård skall en läkare operera, handlar det om "ett rent estetiskt ingrepp" så är rättsläget oklart men Socialstyrelsen utreder f.n. frågan.