Skip to content

Kapselkontraktur

Fråga

Hej!

Jag har haft implantat u.a. sedan 2004 men råkade 2011 ut för en olyckshändelse där mitt bröst klämdes illa, varpå jag hade svullnad och smärta i över en vecka. Efter någon månad upptäckte jag knutor i bröstet och efter ytterligare någon månad var bröstet helt deformerat och jag var tvungen att genomgå en operation. Min plastikkirurg hävdar att det inte alls finns något samband mellan olyckan och kapselbildningen utan att den har uppstått spontant.

Jag har dock läst vetenskapliga artiklar som belägger att att kapselkontraktur kan uppstå om det blir en blödning i bröstet pga yttre våld och jag har talat med andra plastikkirurger som instämmer i dessa rön.

Hur ser ni på sambandet mellan uppkomsten av kapselkontrakturer och yttre våld/trauma?

Svar

En kapselkontraktur kan antingen uppkomma under de närmaste månaderna efter en bröstförstorande operation eller vid ett senare tillfälle. Blödning i samband med operationen eller en infektion, även subklinisk, kan vara orsak till kapselbildning som uppkommer i anslutning till själva operationen. Om en kapselbildning uppkommer sent, dvs efter månag år, kan man både tänka på blödning pga olyckshändelse eller att implantatet av ena eller andra anledningen blivit skadat och att det "retar" kroppen till att bilda en kapsel. Det är svårt att utesluta att din olyckshändelse skulle kunna ha med uppkomsten av kapselbildningen att göra.