Hej!

Jag har haft implantat u.a. sedan 2004 men råkade 2011 ut för en olyckshändelse där mitt bröst klämdes illa, varpå jag hade svullnad och smärta i över en vecka. Efter någon månad upptäckte jag knutor i bröstet och efter ytterligare någon månad var bröstet helt deformerat och jag var tvungen att genomgå en operation. Min plastikkirurg hävdar att det inte alls finns något samband mellan olyckan och kapselbildningen utan att den har uppstått spontant.

Jag har dock läst vetenskapliga artiklar som belägger att att kapselkontraktur kan uppstå om det blir en blödning i bröstet pga yttre våld och jag har talat med andra plastikkirurger som instämmer i dessa rön.

Hur ser ni på sambandet mellan uppkomsten av kapselkontrakturer och yttre våld/trauma?