Skip to content

kapselbildning & uttag av fel ilägg

Fråga

Hej! op 2010 in nagar, 2013 fick jag problem med en kapsel i det högra bröstet, sökte,ringde mm till kliniken jag opererade mig på utan någon som helst hjälp, utan minsta hjälp förutom att jag skulle äta ipren. efter ett år av iprenätande & ett bröst som satt uppe vid halsen pga svullnad så op dom mig tillslut samma dag jag äntligen fick komma ditt. Då lägger kirurgen in ett annat inplantat som var både mindre & helt annat märke utan att ha meddelat mig detta innan?? Får det gå till så? när operationen är klar så är detta bröst 10cm!!!! lägre ner än det vänstra. Får då höra att jag har väldigt slapp hud. det va ingen billig operation.
Nu har jag fått göra en ny op på denna sida där han har lyft upp detta samt utan mitt godkännan el vetskap bytt ut det vänstra ilägger som det absolut inte var något fel på. Får det gå till så här?? Enligt kirurgen som absolut inte ville ta åt sig att han gjort något fel,svor & var väldigt otrevlig.
Har dom inga skyldigheter när något sånt här har hänt & har jag inga rättigheter.
Han ”fixade” ju fel bröst.

Svar

Hej, jättebeklagligt att Du upplever som Du råkat ut för en massa trassel runt Dina plastikkirurgiska ingrepp. Det är ju väldigt svårt för någon utomstående att på några rader sätta sig in i vad som har hänt. Jag skulle föreslå att Du kontaktar Din plastikkirurg igen och ber om ett konsultationssamtal för att reda ut det hela. Ta kanske med Dig en anhörig eller väninna och be Din doktor att hjälpa Dig att få svar på Dina frågor. Plastikkirurger står under Hälso- o sjukvårdslagens tillsyn, som alla andra läkare. Det innebär att man har skyldigheter bl a att journalföra och behandla kunder/patienter med önskvärt respektfullt bemötande. Dock har man ju som kund/patient också ett ansvar att fråga ordentligt och själv uppträda på ett "vuxet" sett. Där ingår för båda parter att det alltid är allra bäst att försöka reda ut ev. missförstånd. Det är mångfalt bättre att först försöka samtala om problemen mellan de berörda, än att andra utomstående lägger sig i eller att man börjar med olika anmälningar åt olika håll. Visa Din Doktor Din fråga och detta svar! Lycka Till! Hälsningar Susan Sandahl