Skip to content

Kan man lita på KIRURGEN OM HEN INTE ÄR MED I SFEP?

Fråga

Är det tillförlitligt om läkaren är medlem i Norsk Plastikkirurgisk Forening och i Norsk Forening för Estetisk Plastikkirurgi samt i Norsk Kirurgisk Forening och i Den Norske Legeforeningen. Norsk Forening för Estetisk Plastikkirurgi är systerförening med den svenska föreningen för estetisk plastikkirurgi och har samma krav för medlemsskap dvs god kunskap och stor erfarenhet av kosmetisk kirurgi. ?

Svar

Hej, en estetisk inriktad Plastikkirurg som företrädesvis verkar och har verkat i Norge har sannorlikt medlemskap i norska plastikkirurgiska föreningar, som liksom svenska motsvarigheter, har höga standard krav. Om plastikkirurgen numera verkar i Sverige kan Du ju fråga vederbörande om varför han/hon inte sökt medlemskap i ex SFEP. SFEP har regelbundna möten där ett deltagande krävs för att få fortsätta sitt medlemskap, vilket kan vara en garant på att man, till viss del, är uppdaterad på en del av utveckling och svenska regelverk som hela tiden förändras. SFEP har regelverk med föreskrifter om gott etiskt förhållningssätt ex gällande marknadsföring, omhändertagande etc företrädesvis för läkare verksamma i Sverige. Att kontrollera om en medlem följer detta vid verksamhet i ett annat land är svårt för SFEP. Antagligen gäller detsamma för norska föreningen som inte kan följa vad en läkare gör utomlands. Därför är det att rekommendera att en i Sverige estetiskt verksam Plastikkirurg, är medlem i SFEP. Hälsningar Susan Sandahl