Skip to content

Kalkonhals

Fråga

Hej! Jag har sedan trettioårsåldern det som i allmänt tal kallas ”kalkonhals”. Detta är något jag som en relativt vältränad, snart 45-årig man tycker känns oerhört jobbigt. Nu har jag börjat fundera på om sådant går att rätta till, hur en sådan operation i sådana fall går till och vart ungefär ett sådant ingrepp ligger kostnadsmässigt?

Svar

Hej När man är ung, kanske till ca 40-årsåldern kan ett fettöverskott i regel åtgärdas enbart med fettsugning, ett ingrepp som dock görs i narkos. Är man äldre så finns en risk för kvarvarande slapp hud som då kan bli smårynkig. Det är individuellt och åldersrelaterat vilken förmåga huden har att dra ihop sig. En fettsugning kan kombineras med en muskelplastik och ett eventuellt borttagande av hudöverskott. Slutligen kan man göra en ansiktslyftning, då tillför man en dragriktning uppåt som är gynnsam för halskonturen. Priset varierar alltså beroende på omfattning av åtgärd från 20 000, fettsugning till kanske 45 000 för halsplastik till 70 - 80 000 för ansiktslyftning