Skip to content

Journaler

Svar

Hej, såväl hos privata vårdgivare som hos landstingets vårdgivare föreskrivs att journaler ska bevaras i 10 år efter sista anteckningen. Se nedan: Hälsningar Susan Sandahl, Plastikkirurg. "Enligt patientdatalagen ska patientjournaler hållas tillgängliga i 10 år, sedan får de gallras. Privata vårdgivare kan därför välja att gallra sina patientjournaler efter 10 år. Inom landstingsdriven vård bevaras en stor del av de journaluppgifter som förs för all framtid. Slutarkiverade patientjournaler inom Stockholms län förvaras hos landstingsarkivet Om en privat vårdgivares verksamhet upphör fortsätter den privata vårdgivaren (eller alternativt dödsboet, konkursboet, likvidatorn) att ansvara för förvaring och arkivering av patientjournalerna under den tid de ska finnas tillgängliga, det vill säga i 10 år. Om den privata vårdgivaren inte har möjlighet att ta hand om de patientjournaler som finns när verksamheten upphör kan vårdgivaren ansöka om ett omhändertagande av journalerna hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO."