Hur länge finns mina journaler kvar efter op. hos privatkirurg?