Skip to content

Inför bröstoperation

Fråga

Hej! Jag planerar göra en bröstförstorande operation hos välkänd klinik med en välrenommerad kirurg. Dock har jag funderingar; om en blödning eller snarlik komplikation skulle uppstå under operationen som sedan ger infektion eller kapselbildning. Har man något ekonomiskt skydd mot detta, om man ex behöver ta ut implantaten och läka för att efter några månader på nytt sätta in implantaten? Det är ju mycket kostsamt, ca 50 tkt, och har man då någon garanti så det inte kostar lika mycket till eller mer för att åtgärda infektion eller dylikt?

Svar

Att göra en operation innebär alltid en liten risk för komplikation. Blödning eller infektion i efterförloppet kan inträffa även om det är ovanligt. En blödning inträffar vanligtvis antingen under operationen eller första dygnet efter operation, och man kan då i vissa fall behöva göra en ny operation för att stoppa blödningen. En infektion kan inträffa under första dagarna till första veckorna efter en operation. För att minska risken för infektion ges vid vissa operationer antibiotika i förebyggande syfte. Detta görs till exempel vid bröstförstoringar. Skulle det trots detta uppstå en infektion hjälper kliniken och kirurgen dig att få rätt behandling. Vad gäller bröstförstoringar finns dessutom en liten risk för utveckling av av s k kapselbildning i efterförloppet. Alla kliniker har en policy för hur man ska ta hand om uppkomna komplikationer, men sättet man gör det på varierar mellan olika kliniker. Vissa kliniker lägger på en extra kostnad i samband med själva bröstoperationen som också täcker senare operation pga komplikationer, medan på andra kliniker kan det tillkomma en extra kostnad om man skulle behöva en senare operation. Den kostnaden brukar då vara mycket lägre än vid första operationen. Det är naturligtvis viktigt att du frågar den klinik där du ska opereras vad de har för policy så att du vet vilken kostnad du kan behöva stå för om en komplikation skulle uppkomma.