Vad gör man om man får multiresistenta bakterier efter insprutning med filler ? behandlande läkare har inget svar och infektionskliniker vid sjukhus tar ej emot.