Blir brösten hängiga om man tar ut små bröst implantat 295 cc? Är smal, 168 lång och vägen ca 46