Skip to content

Hänghaka

Svar

Vilken typ av kirurgi man ska använda för justering av ett halsöverskott beror naturligtvis på flera saker som hänget omfattning och utseende samt patientens önskemål och hälsa. Helst vill man ju åtgärda alla vävnader som är involverade dvs. hud, fett och muskel. Kirurgin börjar i regel med att man lägger ett snitt runt örat för att komma åt halsen från sidan. Snittet läggs så att det ska bli så lite synligt som möjligt och blir i regel tunt och fint om det inte ligger någon spänning över det. Vad man söker åtgärda är en underhudsmuskel (av oklar funktion) som heter platysma som med åldern glider ner. I mer avancerade fall ser man då ett par vertikala band framme på halsen som sträcker sig ända från underkäken till nyckelbenet. Ibland räcker det med att man häktar upp muskeln på sidan men ofta får man göra ett litet snitt under hakan också för att där stabilisera muskeln. Då kan man från samma snitt även vid behov justera fettet i anslutning till muskelns ovan- eller undersida. Detta utförs antingen så att man helt enkelt skär bort fettet eller gör en fettsugning (då bara av det ytliga fettet). Det finns tekniker där man applicerar trådar från ena käkvinkel till den andra för att få ett lyft, men detta är inte så vanligt i Sverige och upplevs ofta av patienten som ett strupgrepp. Ett ytterligare alternativ är en lokal justering av hudöverskott på halsen. Man får då ett ärr längs halsens mittlinje som antingen ser ut som ett Z eller i zig-zagform. Denna teknik bör dock bara användas på äldre sköra patienter som inte klarar längre operationstider eftersom resultatet inte blir lika bra. Man måste då också vara beredd på att ärret kan synas.