Har fettsugat låren för 4 år sedan men nu ser dem hängiga ut . Är cool sculpting bra metod för att ta bort den hängande huden.