Skip to content

gynemasti

Svar

Gynekomasti innebär förstorade bröstkörtlar hos pojkar/män. Gynekomasti är vanligt i puberteten och brukar gå tillbaka efter avslutad pubertet. Övervikt är en annan orsak till gynekomasti. Om din son är normalviktig och har passerat puberteten, och trots detta fortfarande har gynekomasti, föreslår jag att du ber vårdcentralen om en remiss till den plastikkirurgiska klinik som din son hör till för bedömning gällande en operation. Vid en operation skärs bröstkörlarna bort via små snitt i bröstvårtekanterna