Skip to content

Går det att få plastikkirurgi på remiss för viktminskning?

Fråga

Jag har alltid varit en som äter för lite och detta gjorde att min viktuppgång 2008 på 30 kg inom en månad, utan att ha ätit något mer, blev en chock. Det fortsatte dessutom en bit därefter innan det stannade upp.

Vi vet fortfarande inte om det var omställning att komma hem till Sverige, en medicin för depressionen jag testade (Mirtazapin) eller om det kanske var depressionen generellt som var anledningen, men sedan dess har jag inte kunnat gå ner igen.

Jag har testat alla bantningskurer som existerar, jag har tränat som en idiot, bara för att i slutändan förbränna allt vatten och inte komma på nedre vikt.

Det vi har kommit fram till hittills är att det är inte sköldkörteln, det är inte hormoner, det är inte pga överätande och jag verkar vara normal i blodsocker, blodtryck, puls, och alla generella vitaminer och mineraler man kollar på. Det vi har fått fram är att jag inte har någon förbränning.

De brukar ge en remiss för magsäcks operationer, men det är för dem som äter för mycket, vilket inte är mitt problem. Finns det inte möjlighet att få remiss för fettsugning eller någon av de nyare metoderna om de skulle fungera, som cool sculpting?

Mitt BMI just nu ligger på 41, men även när jag var ”skinn och ben” så var mitt BMI på 24-25 så nära gränsen för ”normalt”. Jag är rätt proportioneligt byggd tack och lov.

Jag har ingen fantasi om att komma ner till 75 kg igen, men endast till 85kg vore en stor förändring. Jag har legat stabilt på 120 kg de senaste 2 åren, varierat max 5 kg upp och ner.

Förutom min övervikt och depression så är jag generellt i bra form. Rör på mig dagligen, tränar lite emellanåt för orkens skull och brukar äta (när jag kommer ihåg att äta) efter GI modellen.

Svar

Hej. Övervikt och depression i sig medför en ökad risk för komplikationer. En plastikkirurgisk operation av t ex buk och/eller fettsugning ger en viktminskning av relativt obetydligt slag. Detta innebär att plastikkirurgi inte ger dig mycket hjälp med viktminskning. Det är oklart för mig vad som gjorts vad gäller medicinsk utredning för din viktproblematik; en noggrann sådan för att finna orsaken till din plötsliga viktuppgång är viktig. Sammanfattningsvis är det inte en remiss för plastikkirurgisk vård du behöver.