1989 gjorde jag en bröstförminskning med lyckat resultat.
Nu är brösten tyvärr för stora för min aktiva livsstil Och jag undrar om det går att göra en ny operation. Är 64 år äter trombyl och använder astma spray för övrigt väldigt frisk.
Vänligen Lena