Jag är intresserad av att förlänga min penis. Jag undrar om kostnad och hur lång den kan bli? Jag förstår att det är individuellt, men på ett ungefär.