Skip to content

Finns det någon som helst möjlighet med en remiss för bröstförstoring,

Svar

Hej, en konsultationsremiss är en hänvisning av en patient från en sjukvårdsinrättning till en annan. Remissen kan avvisas direkt och återsändas och ibland godkännas för att patienten ska få komma för ett bedömningsbesök. Remissen i sig innebär inget som helst löfte om åtgärd, operation eller behandling. Detta är något som helt avgörs av den enhet dit patienten är remitterad. I vår skattefinansierade sjukvård har vi ett regelverk som har bestämts av politiker och tjänstemän som vi inom sjukvården måste följa. Det omfattar bl a att vi för skattepengar inom plastikkirurgin tar hand om sjukdomar, skador och missbildningar. Utseendeförbättrande åtgärder som ex att förändra en frisk kropp till ett för vederbörande mer tilltalande utseende, görs inte inom den skattefinansierade sjukvården. Så tyvärr tror jag inte det är möjligt att Du kan få detta gjort inom den skattefinansierade sjukvården. Föreslår att Du, om Du har möjlighet, söker Dig till en privat klinik. Lycka Till! Hälsningar Susan Sandahl